PRAKTIJKINFORMATIE

Werkwijze

Wij werken binnen onze praktijk met een routeplanner waarop onze werkwijze beschreven staat. Dit betekent dat er eerst aangemeld wordt via de mail of via het aanmeldformulier. U dient een verwijzing te hebben van de  huisarts/kinderarts/ jeugdondersteuningsteam/ gebiedsteam of andere wettelijjke verwijzer. U wordt na enkele weken gebeld voor een intakegesprek. Tijdens de intake wordt de hulpvraag en de doelen geformuleerd in een behandelplan en een zorgplan. Zodra deze getekend zijn komt u kind bij ons in zorg. Wij proberen binnen drie/vier maanden te starten met de behandeling. Na een half jaar is er een evaluatie om te kijken of de doelen behaald zijn of bijgesteld moeten worden. Na een jaar is er een evaluatie om te kijken of de doelen behaald zijn en er afgesloten kan worden. Soms duurt een traject iets langer en wordt er een verlenging aangevraagd.

Bij de intake en evaluaties is er een regiebehandelaar betrokken. Zij/Hij is verantwoordelijk voor het proces.

Vergoedingen:

Met de gemeente Nissewaard en Voorne aan Zee heeft praktijk Hink-stap-sprong een contract. Dit betekent dat de gemeente de kosten voor de behandelingen betaald. Er is wel een verwijzing nodig vanuit de huisarts/jeugdarts/ (JOT) jeugdondersteuningsteam/gebiedsteam of andere wettelijke verwijzer.

Afmelden:

Afmelden van een afspraak dient 24 uur van te voren gebeuren, anders zijn wij genoodzaakt een factuur te sturen. 

Meldcode:

Wij werken met een meldcode , dit is een stappenplan die wij volgen bij vermoedens van kindermishandeling, verwaarlozing of misbruik van een kind/jongere

Klachtenregeling:

Heeft u een klacht of bent u het ergens niet mee eens, geef dat in eerste instantie aan bij de behandelaar. Mocht u er niet uitkomen geef het dan aan bij Marion den Hartog of de regiebehandelaar zodat wij naar een passende oplossing kunnen kijken. Mochten we er onverhoopt niet uitkomen zijn wij voor klachten aangesloten bij de beroepsvereniging  info@de-nfg.nl


Wij dragen het kwaliteitskeurmerk Quality in care en het KIWA keurmerkWij zijn aangesloten bij

skj logo
vaktherapeuten

Algemene info

Praktijkinformatie

Telefoonnummer
06-54305483
E-mailadres
mariondenhartog@praktijkhinkstapsprong.nl